www.kuruman.com.tr

HMX-PCU (Ön soğutma üniteleri)

HMX-PCU (Ön soğutma üniteleri)

Konvansiyonel Arıtılmış Taze Hava Ünitesi (TFA) veya Taze Hava İşleme Ünitesi (FAHU) ile taze havanın soğutulması oldukça yoğun enerji gerektiren bir işlemdir, ancak HMX-PCU bu ihtiyacı en verimli şekilde karşılamaktadır. Bu sistem, 1. aşamada hassas soğutma için Dolaylı Evaporatif Soğutma (IEC) ve daha sonra 2. aşamada bir soğutma bobini (DX / CW) içerir. Arıtılmış Taze Hava sistemlerinin (TFA) birinci aşamasında IEC'yi dahil ederek, önemli miktarda enerji tasarrufu sağlanabilir. HMX-PCU, ticari binalardaki temiz hava girişini IAQ (İç Ortam Hava Kalitesi) veya TFA olarak iyileştirmek için enerji tasarrufu için AHU / büyük chiller tesisatları ile birlikte kullanılabilir.

Gerekli miktarda IAQ (İç Ortam Hava Kalitesi) sağlamak için bir miktar temiz havanın klimalı alanlara pompalanması gerekmektedir. Benzer şekilde, çeşitli işlem gereksinimleri için (bir defaya mahsus uygulamalar),% 100 taze ve şartlandırılmış hava gereklidir. HMX-PCU, ısı değiştiricisi DAMA'yı arıtılmış taze hava ünitelerine (TFA), havalandırmalı alanlara veya hava işleme ünitelerine verilen taze havayı en ekonomik şekilde önceden soğutmak için kullanır ve böylece kompresörler üzerindeki yükü azaltır. Klimalı endüstriyel ve ticari alanlarda kullanılabilir.

HMX-PCU  (Ön soğutma üniteleri)