www.kuruman.com.tr

Kuruman Microkool Proses Chiller

Kuruman Microkool Proses Chiller

KURUMAN Paket Tip chiller  Soğuk Su Üretici Grupları, EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı fabrikamızda dış ortamda çalışacak ve kapasite tablosundaki soğuk su çıkış sıcaklıklarını verecek şekilde dizayn edilmiştir. Soğutma Gruplarımız fabrikamızda her türlü boru ve kablo bağlantısı, gaz-yağ şarjı ve gerekli testleri yapılmış olarak ve yerine yerleştirmeye hazır halde teslim edilirler. Soğutma Gruplarımız sağlık emniyeti ve güvenlik gereksinimleri konusunda aşağıda belirtilen Avrupa Birliği direktiflerine ve ilgili harmonize standartlara uygundur.

 

Makine Direktifi (MD) : 2006/42/EC

Alçak Gerilim Direktifi (LVD) : 2006/95/EC

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMC) : 2004/108/EC

Basınçlı Ekipmanlar Direktifi (PED) : 97/23/EC

 

Aşağıdaki kısımlardan müteşekkil olan Soğutma Gruplarının kapasiteleri 1,26 kW ile 168,8 kW arasında değişmektedir.

 

Ana gövde:

Cihazın alt şasesi üzerindeki ağırlıkları taşıyacak konstrüksiyonda ve uygun kalınlıkta galvanizli saçtan imal edilmekte ve sökülebilir bağlantılıdır. Cihazın karkas ve kapalı saçları için uygun kalınlıkta galvanizli saç kullanılmaktadır. Tüm saç aksam imalatı müteakip fırın boya ile bağlanmaktadır.

 

Soğutma Kompresörü:

Scroll, hermetik veya yarı hermetik pistonlu kompresör kullanılmaktadır. Gerekli şebeke gerilimi 3x400V-50 Hz´dir.

 

Kondenser (Yoğuşturucu):

Hava Soğutmalı Kondenserler bakır boru ve alüminyum lamelli olarak imal edilmektedir. Soğutucu akışkanın yoğuşmasını sağlamak üzere motoru ile direkt akuple yüksek verimli, aşırı akım koruma röleli, sessiz yataklı aksiyal fan cihaz üzerine monte edilmiştir. İsteğe bağlı olarak su soğutmalı kondenser kullanılarak cihaz üretilmektedir.

 

Evaporatör:

Shell & Tube tipinde imal edilen direkt genleşmeli evaporatörler özel yüksek verimli bakır boruların çelik ayna deliklerine özel işlem ile tesbit edilmesi suretiyle üretilmiştir. Boru demetinin sökülebilir olması bakım ve temizlik imkanı sağlar. EN 14276-1 ve EN 13445 standartlarına uygun olarak imal edilen evaporatörler su ve glikol çözeltilerinin soğutulması için tasarlanmıştır. Evaporatörlerin dış yüzeyi ve kompresör emiş hatları uygun kalınlıkta izolasyon malzemesi kullanılarak izole edilmektedir.

 

Fan ve motoru:

Hava soğutmalı kondenserli cihazlarda soğutucu gazın yoğuşmasını sağlamak üzere motoru ile direkt akuple yüksek verimli aksiyal fan, cihaz üzerine monte edilmiştir.

 

Elektrik kumanda panosu:

KURUMAN Microkool chiller su sogutma  cihazının tam otomatik çalışmasını sağlamak üzere cihaz üzerine konmuş olan pano yeterli miktarda kontaktör, termik, sigorta ve şalter ile techiz edilmiştir. Gerekli şebeke gerilimi; 3 faz - 400 Volt - 50 Hz´dir.

 

Elektronik kontrol sistemi:

Cihazda elektronik kontrol sistemi kullanılmaktadır. Bu sayede su giriş ve çıkış sıcaklıkları, kompresör ve pompanın çalışma zamanları ve sistemde oluşan arızalar ekranda dijital olarak görülebilmekte ve cihazın optimum verimde çalışması sağlanmaktadır.

 

Soğuk su pompası:

Cihaz ile tesis arasındaki su sirkülasyonunu sağlayabilmek için konmuştur. Tesisin basınç kayıplarına uygun olarak seçilmektedir.

Kuruman Microkool Proses Chiller